Our Patrons


Pushpamala N
Gunawanti Balram
Arjun Kalyanpur
Lavanya Sankaran
Ravi Cavale
Nazneen R Tonse
Hasan SS
Shabnam Virmani
Samir Hinduja
Jaya Mani
Arundathi Ghosh
Roshin Varghese
Gulam M Sheikh
Threshold Art Gallery Pvt Ltd
Nirmala Sarma
Giridhar Khasnis
Sanjay Kabe
Suranjana Gupta
Diba Siddiqi
Arjun Kalyanpur
CIMA Rakhee Sarkar
Claire Arnie
Aiyesha Abraham
Ricardo Gallego
Vivaan Sundaram
Samir Hunduja
Saraswathi Ganapathy
Chitty Prabhala

And collections via the hundi.